Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00381516
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 20/04/2005
Дата публікації 21/04/2005
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Криворiзький хлiбокомбiнат №1"
Юридична адреса* 50051, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Вокзальна, 1
Керівник* Пономаренко Ольга Володимирiвна - Голова Правлiння
Контактна особа* Добринiна Раїса Костянтинiвна - Головний бухгалтер. Тел: (0564) 236112
E-mail* немає
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
20/04/2005 11 3138230 1 Вiдповiдно до чинного законодавства. 364.16 18.34 Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 0,25 грн. Всi акцiонери товариства мають переважне право на придбання акцiй, що випускаються додатково, у кiлькостi пропорцiйнiй їх частцi у статутному фондi на дату прийняття рiшення про додаткову емiсiю.