Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 31.07.2009
Дата публікації 31.07.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Криворізький хлібокомбінат №1"
Юридична адреса* м.Кривий Ріг, вул Вокзальна, 1, поштовий індекс 50051
Керівник* Кушніренко Руслан Володимирович - Голова правління. Тел: 0564042156
E-mail* buh@hlebokom.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відкрите акціонерне товариство „Криворізький хлібокомбінат № 1”
Код ЄДРПОУ 00381516;
50051, м. Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 1;
Тел./факс: (056)404-21-56
Електронна адреса: buh@hlebokom.dp.ua
Протоколом № 2 загальних зборів акціонерів ВАТ „Криворізький хлібокомбінат № 1” від 31.07.2009 р. було звільнено (власне бажання) з 31.07.2009 р.:
- члена Наглядової Ради ВАТ „Криворізький хлібокомбінат № 1” Шишкіна Антона Вікторовича, паспорт серії СО 129047, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.03.1999 р.; частка в статутному капіталі емітента – 96,89815 %; перебував на посаді члена Наглядової Ради ВАТ „Криворізький хлібокомбінат № 1” – з 15.02.2001 р.
Протоколом № 2 загальних зборів акціонерів ВАТ „Криворізький хлібокомбінат № 1” від 31.07.2009 р. було обрано з 31.07.2009 р. терміном на 2 роки:
- членом Наглядової Ради ВАТ “Криворізький хлібокомбінат № 1” Пономаренко Ольгу Володимирівну, паспорт серії АК 183073, виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 05 травня 1998 р.; частка в статутному капіталі емітента – 0,0127375%; перебувала на посаді Голови правління ВАТ „Криворізький хлібокомбінат № 1” – з 04.03.1997 р. – 12.05.2009 р.; перебуває на посаді радника Голови Наглядової Ради ВАТ „Криворізький хлібокомбінат № 1” з 13.05.2009 р.
Усі зазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління ВАТ “Криворізький хлібокомбінат № 1” Кушніренко Руслан Володимирович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кушніренко Руслан Володимирович