Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.07.2017
Дата публікації 19.06.2017 16:13:44
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1"
Юридична адреса* 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1
Керівник* Царенко Павло Петрович - Директор. Тел: (056)405-37-23
E-mail* khk1@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" (далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00381516, місцезнаходження якого: 50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які у відповідності до інтересів Товариства скликаються в порядку передбаченому п.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства". Збори відбудуться "05" липня 2017 року об 11:20 год. за адресою місцезнаходження Товариства (50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, 1) в приміщенні залу-засідань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" (2-й поверх адміністративного корпусу хлібозаводу № 2, кімната № 5). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватись  "05" липня 2017 року з 10:45 год. до 11:15 год. за місцем проведення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: "29" червня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

3. Про затвердження договорів, укладених ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" та ПАТ "СБЕРБАНК" у 2012-2016 році.

4. Про розгляд звернення ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381522) до Товариства,  щодо  внесення змін до Іпотечних договорів, Договорів застави та Договорів поруки,  що  укладені між Товариством та ПАТ "СБЕРБАНК" в якості забезпечення зобов'язань ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381522) за Договорами про відкриття кредитних ліній №5-В/13/42/Кл-КБ від "26" квітня 2013 року, №12-В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року, №13-В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року.

5. Про надання повноважень Директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.

6. Про внесення змін до Договорів поруки, застави, іпотечних договорів, які укладені в якості забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381522) між Товариством та ПАТ "СБЕРБАНК", за Договорами про відкриття кредитних ліній №5-В/13/42/Кл-КБ  від "26" квітня 2013 року, №12-В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року, №13-В/12/42/КЛ-КБ від "27" серпня 2012 року,  у зв’язку із змінами умов кредитування ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ", які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів..

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів: http://00381516.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 1 в кабінеті директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1" (на 2-му поверсі виробничого корпусу хлібозаводу № 2 підприємства (кімната № 1) у робочі дні у робочий час, а також в день Зборів в місці проведення Зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1" Царенко Павло Петрович. Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах.

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №113 від 19.06.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Царенко Павло Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.06.2017
(дата)