Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.07.2012
Дата публікації 10.07.2012 14:57:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Криворізький хлібокомбінат №1"
Юридична адреса* м.Кривий Ріг, вул Вокзальна, 1, поштовий індекс 50051
Керівник* Царенко Павло Петрович - Голова правління. Тел: 0564042156
E-mail* buh@hlebokom.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Криворізький хлібокомбінат № 1» (місцезнаходження: 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться об 11-30 годині 25 липня 2012 року за адресою: 50051, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Вокзальна, 1 в приміщенні залу-засідань підприємства ПАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1» (2-й поверх адміністративного корпусу хлібозаводу № 2).
Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 10-15 до 11-15 години у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 19 липня 2012 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.
З документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають право ознайомитись за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Сиволапа, 47 в кабінеті бухгалтерії ПАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1» (на 1-му поверсі виробничого корпусу хлібозаводу № 1 підприємства) в робочі дні тижня з 10 до 17 години. Контактна особа з приводу надання інформації та документів з вищезазначеного питання Горюнов Дмитро Валерійович, телефон: (067)6385127.

Довідки можна отримати за телефоном: (056) 404-21-56.


Правління ПАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 123 від 04.07.2012р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Царенко Павло Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.07.2012
(дата)